Postřehy odjinud, Nový Zéland očima Vladimíra Kroce – Vítr vane z Wellingtonu. – 19:41 (24.1.19)


Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Wellington je nejjižněji položené a prý také největrnější hlavní město na světě. Rozhodně ale jedno z nejmenších: alespoň co do počtu obyvatel. Těch tady žije jen kolem sto osmdesáti tisíc.|Původ názvu je celkem nudný: osadníci ho pojmenovali podle Arthura Wellesleyho, prvního vévody z Wellingtonu a vítěze bitvy u Waterloo. Wellington je ze tří stran obklopen mořem. V roce 1855 vyvolalo silné zemětřesení desetimetrovou tsunami, která zdejší přístav srovnala se zemí. Bylo to ve chvíli, kdy ve městě slavili patnácté výročí založení. Tehdy mělo zemětřesení sílu přes osm stupňů Richterovy škály a způsobilo vertikální pohyb zeminy až o tři metry. Nový Zéland leží v seismicky aktivní oblasti, na rozhraní Pacifické a Australské litosférické desky. Je součástí Ohnivého kruhu, kde je spousta sopek, a jsou tam častá zemětřesení. Přímo pod obchodním centrem Welingtonu prochází tektonický zlom.
|