Folklorika: Dravci nad hlavou – 09:30 (26.1.19)


České sokolnictví je součástí nehmotného dědictví UNESCO. Netýká se však jen lovu a chovu dravých ptáků (2017). Připravil A. Gebert. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Historie sokolnictví začíná už někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem v jihoasijských stepích, kde byly pro jeho vznik mimořádně vhodné podmínky. Na území Evropy proniklo sokolnictví v šestém století, ale už v desátém století bylo rozšířeno po celém kontinentu. Původně lovecká disciplína se stala vznešenou kratochvílí a ozdobou šlechtických a panovnických sídel. Sokolnictví leckdy není pro sokolníka zaměstnáním, které ho živí, nicméně vzhledem k tomu, kolik vyžaduje času, pozornosti a péče, je pro mnohé posláním, které naplňuje jejich život hlubším smyslem. Neznamená jen lov a výcvik dravých ptáků, je to i ošetřování poraněných dravců či biologická ochrana letiště.
|