František Palacký – 05:15 (27.1.19)


Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík. Žánr: sociální / duchovní vědy;Byl spisovatelem, překladatelem, politikem, ale především dějepiscem. Je považován za zakladatele moderní české historiografie. Jeho současníci jej uznávali za největší osobnost českého národního hnutí v 19. století a dokonce jej nazvali "otcem národa". Jeho "Dějiny českého národa v Čechách a na Moravě" jsou vpravdě gigantickým dílem; zvláště když vezmeme v úvahu, že veškeré podklady a materiály pro jeho vytvoření shromažďoval osobně sám bádáním v archivech nejen v Čechách, ale po celé Evropě.
|