Hitler a holocaust – 3.díl z 6 – Ghetto – 00:12 (28.1.19)


Pamětníci vzpomínají na nejtemnější období 20. století. Německý dokumentární cyklus. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Po porážce Polska začali nacisté zřizovat v okupovaných městech ghetta pro Židy z celé Evropy. Tam měli být soustřeďováni před deportací do vyhlazovacích táborů. Jen ve varšavském ghettu žilo v nelidských podmínkách přes půl milionu lidí. A pak přišlo to nejhorší - transporty. Z ghetta začaly mizet desetitisíce lidí, o nichž už nikdo nic neslyšel. Lidé se mohli jen dohadovat, co se s nimi stalo. Uvidíme ukázky z filmu Věčný Žid režiséra Fritze Hipplera, propagandistického díla, po jehož zhlédnutí si sami Židé začali myslet, že jsou podlidé. Záběry světa, který zakrátko přestane existovat. V dokumentu promluví Niklas Frank, syn Hitlerova místodržícího v Polsku. Vzpomíná na svého otce, kterému se říkalo "krakovský řezník" a mluví o něm jako o bídném zločinci, který mu domů na hraní nosil zlato ukradené Židům. Poslechneme si Jana Karskiho, odbojáře, který se dobrovolně vydal do ghetta, aby podal světu zprávu o tom, co se uvnitř děje. Wilhelmine Trseková, sekretářka prominentního esesáka Globocnika, svého šéfa omlouvá a tvrdí, že se ho vraždění Židů velice dotklo.
|