Na pomoc životu – Asfyxie, první nadechnutí – 19:00 (27.1.19)


Po narození se musí miminko adaptovat na prostředí mimo dělohu. Největším problémem, který může nastat, je asfyxie neboli dušení, způsobené nedostatkem kyslíku. Režie A. Sobotka. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|V novém dílu seriálu "Na pomoc životu" se zabýváme tématem asfyxie, což je první komplikace, se kterou se novorozenec při příchodu na tento svět může setkat. V České republice každým rokem potrápí až čtyři sta novorozenců a může skončit těžkým postižením, ale i smrtí. Lékaři musí v případě poruchy dýchání novorozence nebo plodu rychle reagovat. Zanedbání péče by mohlo zásadně ovlivnit celý život novorozence i jeho rodičů. Každému novorozenci by proto měla být poskytnuta vysoce kvalitní péče. Vzhledem k riziku vzniku této komplikace je důležité, aby žena rodila pod dohledem odborného personálu v nemocničním prostředí. Tam mohou lékaři bez prodlení zahájit resuscitaci či provést císařský řez. V dokumentu se snažíme odpovědět na otázku, co asfyxie znamená a zda jí lze předcházet.
|