UMPRUM130 – 03:40 (28.1.19)


Dokumentární film o budově, v jejíchž ateliérech se již po více než 130 let pěstuje obdivuhodná symbióza umění a řemesla (2015). Režie J. Skalický. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Neexistuje snad jediná oblast našeho života, do níž by nějak nezasahovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová, neboli UMPRUM. Výrobky jejích absolventů nás obklopují ve dne i v noci, v práci, doma, ve veřejném prostoru. Nejen tam, kde umění čekáme a vnímáme, ale i tam, kde jsme si jej, jako třeba v designu každodenních předmětů, navykli přehlížet. Vydáme se po jejich stopách do míst, kde se zrodily první plány, nebo kde jim byl často poprvé vdechnut život. |Instituce byla založena v roce 1885 jako Umělecko-průmyslová škola v Praze a ve své době byla jedinou státní uměleckou školou v Čechách. Jejím úkolem bylo "vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních“. Tak se začal příběh instituce, kde zpočátku učili třeba Josef Václav Myslbek nebo Jakub Schikaneder a jíž absolvovali takové osobnosti, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Gočár nebo Jiří Trnka. |V pořadu, který vznikl při příležitosti nedávného 130. výročí Vysoké školy uměleckoprůmyslové, tvůrci neshrnuli jen historii plnou zvučných jmen, ale představili především současnou tvář a renomé instituce. S kamerou navštívili jednotlivé ateliéry a kromě rozhovorů s jejich vedoucími zachytili i výsledky tvůrčí práce studentů nejen od nás, ale i ze zahraničí.
|