Hádanky domů života: Židovská paměť objevená v sutinách – 19:15 (28.1.19)


Osudy poničených a znovuvzkříšených židovských hřbitovů v hloubi Sudet na Karlovarsku (2013). Režie J. Kratochvíl. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Na Karlovarsku se vypravíme na židovské hřbitovy, na které už mnohdy netrefí ani většina lidí z nejbližšího okolí. Na zapomenutá místa, lišící se jen mírou zapomnění a devastace. V Bečově nad Teplou bylo pohřebiště zničeno za nacistické okupace. Patří na seznam zaniklých památek, u kterých se dochovala už jen dokumentace a vzpomínky pamětníků. Bylo vymazáno z mapy a zůstalo by u toho, nebýt archeologů, kterým se podařilo objevit 40 náhrobků a provést záchranný archeologický výzkum. Bečov však není, co se týče obdobného osudu židovských pohřebišť, na Karlovarsku ojedinělý. Vypravíme se i do dalších obcí. Ve Vodné zjistíme, co může mít společného zaniklý hřbitov se zaniklým mlýnem. A ve vsi Úbočí se po pátrání dostaneme k dobře utajenému hřbitovu působícímu až mytologickým dojmem. Zajímavá svědectví o osudu místních židovských obyvatel nabídne návštěva obce Malá Šitboř a Lázní Kynžvart.
|