Televizní klub neslyšících – Pořad pro neslyšící a jejich přátele. – 13:35 (28.1.19)


Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Znakový jazyk|Studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy letos slaví 20. výročí svého založení. Od roku 1998 se věnuje výzkumu jazyka, komunikace, historie a kultury českých neslyšících. Absolventi tohoto oboru se mimo jiné věnují tlumočení českého znakového jazyka, výuce neslyšících dětí a lingvistickému výzkumu českého znakového jazyka. U příležitosti výročí Ústav jazyka a komunikace neslyšících pořádá slavnostní setkání studentů, zaměstnanců a absolventů oboru a odbornou konferenci. TKN v rozhovorech s významnými osobnosti oboru a jeho absolventy bude zkoumat především změny, které za posledních 20 let ovlivnily komunitu českých neslyšících. Mezi nejvýznamnější události patří vydání Zákona o znakové řeči v roce 1998 (novelizovaný v roce 2008 jako Zákon o komunikačních systémech), založení profesní organizace pro tlumočníky znakového jazyka, změny v konceptu výuky českého znakového jazyka, nové přístupy k výchově a vzdělávání neslyšících žáků a v neposlední řadě změna pohledu českých neslyšících na vlastní jazyk, kulturu a historii.
|