Malý ekopříběh našeho života – 14:45 (29.1.19)


Recyklujeme? Jsme ohleduplní k životnímu prostředí? Připravil M. Slunečko. Žánr: ekonomické nebo sociální rady a informace; HDTV|Za každým obyvatelem naší civilizované planety zůstává hromada odpadů, průměrný Čech jich za rok vyprodukuje kolem 300 kilogramů. Velkou část odpadu tvoří obaly a v jejich recyklaci si v Česku vedeme poměrně dobře. Každý obyvatel jich vytřídí ročně přes 42 kilogramů: především to je sklo, papír, plasty a nápojové kartony. Je to náhoda?
|