Nedej se – 13:05 (29.1.19)


Závratným tempem zvětšující se seznam ohrožených živočišných druhů staví před zoologické zahrady odvážné výzvy a také definuje nový rozměr jejich poslání. Nedej se plus a Občanské noviny. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Zoologické zahrady jsou jistým dědictvím z minulých dob, jejichž poslání se historicky vyvíjelo. Ty nejstarší byly zakládány pro obdiv, sloužily k upevnění moci panovníků či koloniálních velmocí. Moderní zoo vznikaly na těchto základech, ale těžiště jejich poslání se postupně posouvalo k výzkumu, vzdělávání, šíření osvěty. V posledních desetiletích se role zoo výrazněji rozšířila o záchranu ohrožených druhů v lidské péči ale i ve formě různých projektů v místě jejich přirozeného výskytu.|Zoologické zahrady celého světa, spojené do "globální zoo" se svými dlouholetými zkušenostmi s chovem zvířat, za pomoci armády zoologů, veterinářů i jiných vědeckých pracovníků, s technickými výdobytky moderní doby a s nemalým ekonomickým potenciálem dokáží výraznou měrou podílet na záchraně ohrožených druhů i celých biotopů.
|