To je opera – Don Giovanni – 01:50 (30.1.19)


Průvodce Ramon Gener vás tentokrát doprovodí nejen do divadla na představení Mozartovy opery oper, ale zavítá s vámi i na diskotéku, kde se zeptá dnešních mladých lidí, co si představují pod symbolem největšího svůdce všech dob.|HDTV|Celý název nejslavnější pražské Mozartovy opery na libreto Lorenza da Ponteho zní Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni, v italském originále - Il dissoluto punito, ossia Il Don Giovanni. Objednávka tohoto hudebně dramatického díla zřejmě následovala po velice úspěšné pražské premiéře Figarovy svatby. Ostatně její reprízy se v lednu 1787 zúčastnil sám salcburský génius. |Wolfgang Amadeus Mozart začal pracovat na Donu Giovannim během léta 1787 a z Vídně pak na světovou premiéru odcestoval 1. října. Do Prahy přijel o tři dny později v doprovodu manželky Konstance a impresário pro ně najal apartmá v blízkosti tehdejšího hraběcího Nostického Národního divadla v domě U tří lvíčků. Je všeobecně známo, že skladatel přijel do Prahy s nehotovou partiturou. Závěr opery, který chtěl vystavět na prudkém kontrastu komediálnosti a osudové tragičnosti, se rozhodl Mozart komponovat až podle místních podmínek a panující nálady. Mohl tak uplatnit různé textové i melodické narážky, plně srozumitelné tehdejšímu pražskému publiku. |První představení Dona Giovanniho se uskutečnilo v pondělí 29. října 1787 ve zmíněném Nosticově, dnešním Stavovském divadle za skladatelova řízení. Vídeňská verze opery, zazněla poprvé 7. května 1788. Do ní přidal Mozart ještě další árie pro donnu Elvíru a Dona Ottavia i dueto Leporella a Zerliny.
|