Země sluncem políbená – 09:00 (30.1.19)


Tunisko je dnes zemí mnoha tváří díky tisíciletým mnohotvárným kulturním tradicím i náboženské toleranci (2004). Připravil K. Karageorgiev. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;O Tunisku se často říká, že za dobu své několikatisícileté historie absorbovalo vždy to nejlepší z vlivů všech středomořských civilizací, které přešly jeho územím. |Dokumentární film představí v pestrém atraktivním sledu nejrůznějších pohledů do minulosti i přítomnosti tuto nanejvýš zajímavou zemi. Její bohatství nespočívá pouze v rozmanitých přírodních krásách a dechberoucím množství starobylých památek, nýbrž i v setkáních s pozoruhodným obyvatelstvem. To se po věky vyznačuje jinde téměř nevídanou tolerancí vůči lidem jiných ras a náboženských vyznání, což má pozitivní vliv na směřování celé tuniské kultury.
|