Europa Jagellonica – 02:00Královské dvory a rezidence v jagellonské Evropě 1386-1572. Dokument P. Ruttnera a V. Wildové. Žánr: věda / fakta / vzdělání;Královské dvory a rezidence v jagellonské Evropě 1386-1572 ukazují historii rodu, který zanechal výraznou politickou a kulturní stopu na mapě středověké a raně novověké Evropy. Filmem se procházíme po evropských, historických architektonických skvostech dochovaných do současnosti od Litvy v Trakai - velkovévodského hradu Gediminu, rodu, z něhož pocházel Jagiello, po němž dynastie získala jméno a roku 1386 se stal Wladislaw II. Jagiello polským králem. Pokračuje polský Krakow - Wawel - královský renesanční zámek vystavěný za Zikmunda I. Starého a jeho syna Zikmunda II. Augusta, katedrálou sv. Stanislava a Václava. A dále Českým královstvím - Pražským hradem - královským palácem Jagelloncu s Vladislavským sálem, Katedrálou sv. Víta, kaplí sv. Václava s nástěnnými malbami, až po Uherské království - Budou (Budapeští), Spišským hradem, Spišskou kapitulou, Ostřihomí.
|