Rodina je nejvíc, Jak probudit Petra – 2.díl z 7 – 18:03 (22.1.19)Sedm rodin, kde rodinné krize a stereotypy komplikují výchovu dětí. Dokumentární cyklus, který hledá naději tam, kde ji ostatní ztrácejí. Režie T. Kratochvíl. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Edita se stará o jedenáct dětí. Starší syn Petr chodí za školu a má řadu kázeňských problémů. Věc dospěla tak daleko, že mu hrozí odebrání z rodiny a umístění do dětského domova. Rodinná konference, na níž se sejde celá početná rodina, by měla pomoci tuto hrozbu odvrátit. ||Ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí vznikl cyklus sedmi dokumentů o rodinách v krizi a možnostech jejich záchrany. Jak funguje systém sociální pomoci? Jednou z možností je zapojit do řešení problému širší rodinu prostřednictvím rodinné konference a podpořit aktivity, které by pomohly krizi odvrátit. Sociální pracovníci, dobrovolníci, neziskové organizace a charity se zapojují do spolupráce, ale ani tato podpora není účinná bez aktivní účasti rodiny. Alkoholismus, dluhová past, nemožnost získat práci, ale i úmrtí v rodině mohou způsobit, že úřady zvažují odebrání dítěte do ústavní péče. Vážný zásah do života dítěte by však měl přijít až poté, co jsou vyčerpány všechny možnosti nápravy.
|