August Emanuel Reuss – 19:27 (26.2.19)


Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2010). Režie M. Petřík. Žánr: sociální / duchovní vědy;Roku 1849 byl Reuss jmenován profesorem mineralogie na pražské univerzitě, kde tento obor přednášel. Na Královském českém stavovském technickém učilišti - polytechnice - přednášel geologii a paleontologii. Pracoval rovněž ve Vlasteneckém museu v Praze - dnešním Národním muzeu. Roku 1863 se stal profesorem na vídeňské univerzitě, kde také působil po svém někdejším učiteli Zippem. Připomeňme, že byl přijat mezi první členy Císařské akademie ve Vídni hned po jejím založení v roce 1848. Krátce zastával i funkci rektora pražské univerzity. Nedlouho před svou smrtí roku 1873 byl za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|