Svědkové času II., Starověká Dekapole – 3.díl z 3 – Z cyklu historických cestopisů Michala Košuta. – 13:40 (26.2.19)


Žánr: sociální / duchovní vědy; HDTV|Helénská doba přinesla na území dobytá a později trvale ovládaná Alexandrem Velikým a jeho následovníky nový prvek. Pronikání řeckého obyvatelstva, které zde zakládalo nová města. K této situaci došlo i ve starověké Levantě. V oblasti, kterou do té doby obývali semitští Nabatejci, Židé a Aramejci, vzniklo postupně od 3. století p. n. l. několik řeckých měst. Vedle syrského Damašku ležela všechna v okolí řeky Jordánu - tedy na severních územích dnešního Jordánska, Izraele a jižní Sýrie. V prvním století před naším letopočtem - to už oblast ovládali Římané - se tato města spojila do spolku. A protože měst bylo deset, vzniklo Desetiměstí - Dekapole.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|