František Petřina – 11:51 (1.2.19)Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2010). Režie M. Petřík. Žánr: sociální / duchovní vědy;Hlavním ohniskem Petřinova zájmu byla fyzika. Převážnou část jeho vědeckého díla tvoří publikace z oboru elektřiny, magnetismu a telegrafie. Své práce uveřejňoval jak v němčině, tak v češtině a řada z nich je založena na jeho zručnosti sestavovat aparatury. Zlepšil například induktor, zkonstruoval také magnetoelektrický stroj jako zdroj proudu s využitím v lékařství a vynalezl tzv. Petřinovu elektrickou harmoniku. Pozornost zaslouží i jeho vtipná konstrukce přístroje, který nazval "elektromagnetický rotační aparát" - což byl jeden z prvních vzdálených předchůdců elektrických motorů.
|