To je opera – Rigoletto – 02:25 (20.3.19)


Tříaktové melodrama čtyřicetiletého G. Verdiho není jenom příběh otcovského prokletí, ale také hudebně dramatické vyprávění o utlačovatelích a utlačovaných. O krizi středního věku každého jedince vypráví zasvěcený průvodce, pianista a režisér cyklu Ramon Gener.|HDTV|Rigoletto je italské divadelní melodrama o třech dějstvích Giuseppe Verdiho na libreto Franceska Mariy Piaveho vytvořené podle hry Victora Huga "Král se baví“. Světová premiéra se uskutečnila v benátském Teatro la Fenice 11. března 1851. Verdi zvažoval myšlenku zhudebnit drama Victora Huga už na počátku září 1849, s tím, že by Salvadore Cammarano byl libretistou, ale k tvorbě ho přiměla až smlouva se zmíněným divadlem, kterou podepsal v dubnu 1850. Povzbudila ho také přítomnost vynikajícího barytonisty Felice Varesiho v Benátkách, pro něhož vytvořil už o čtyři roky dříve titulní roli Macbetha. |Skladatel na prahu kritického středního věku měl strach, že v městě na laguně budou problémy s cenzurou, ale Piavemu se podařilo Verdiho uklidnit a původní projekt ukončil pod pracovním názvem La maledizione, tedy Kletba. Verdi se na práci velice těšil a tvrdil, že konečně našel v příběhu "tinta musicale“, čímž myslel hudební barvu. V říjnu 1850 bylo rozhodnuto obsazení premiéry a Piave předložil náčrt libreta. Brzy však poté cenzura benátské policie, s níž byl Piave údajně zadobře, zasáhla a poukázala na "nevkusnou nemorálnost a obscénní všednost“ tohoto námětu. Ale Verdi zůstal neoblomný. Ve svém dopise naléhal, aby hlavní smysl příběhu zůstal zachován. Triboletto, jak se původně Rigoletto nazýval, měl zůstat hrbáčem, vyděděncem na okraji společnosti. Nakonec se dosáhlo kompromisu. Verdi si mohl ponechat to, co považoval za dramaticky důležité, a brzy poté opera získala nový, dnes známý titul - Rigoletto.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|