Národní klenoty, Litomyšl – krvavý román – 09:35 (24.3.19)


Miroslav Táborský představuje malebné město s pozoruhodnou kulturní historií a monumentálním renesančním zámkem zapsaným na prestižní seznam UNESCO (2012). Režie O. Kallus. Žánr: sociální / duchovní vědy; HDTV|Zvukový popis|Východočeské městečko Litomyšl patří k nejkrásnějším příkladům našich městských památkových rezervací. Protáhlé vřetenovité náměstí je lemováno desítkami starobylých domů s podloubími a obklopuje jej řada cenných sakrálních staveb. Do světového povědomí se však dostal zdejší renesanční zámek, který patří k nejpůsobivějším dokladům italské arkádové architektury na sever od Alp. Vystavěn byl v 60. letech 16. století a zachoval si původní harmonickou podobu, i když byl roku 1775 poškozen požárem. Stavební úpravy se dotkly výhradně interiérů, a proto dnes můžeme obdivovat unikátní sgrafitovou výzdobu fasád a štítů. Celý komplex dotváří řada hospodářských budov včetně pivovaru a zámecká zahrada.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|