Hledání ztraceného času – Život na příděl, 80. výročí nacistické okupace ČSR a vzniku Protektorátu Čechy a Morava – 09:15 (14.4.19)


Ukázky z válečných týdeníků připomínají život v Protektorátu Čechy a Morava, k němuž patřil i sběr kostí Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; a kuchyňský odpadků, výroba umělého medu, úprava traktorů na pohon dřevoplynem a tisk potravinových lístků (2001). Připravili K. Čáslavský a P. Vantuch.|HDTV|Fenomén českého filmu Karel Čáslavský (1937-2013) a jeho zarputilá trpělivost! To jsou pilíře, na kterých stojí unikátní dílo, které vznikalo mnoho let v České televizi. Karel Čáslavský byl filmový historik, archivář a publicista, který jako jeden z mála u nás dokázal obsáhle reflektovat historické, politické a společenské události. |Automobily s plynovým pohonem nejsou technická novinka konce 20. století, jezdily už za druhé světové války. Ovšem nikoli na propan-butan, nýbrž na dřevoplyn. A ze starého nové neplatilo jen o železném šrotu, ale i o obnošeném šatstvu. Válečný nedostatek pokaždé v dějinách podněcoval fantazii a vynalézavost, protože všechny důležité suroviny spotřeboval válečný průmysl a na civilní mnoho nezbylo. Řadu surovin z dalekých zemí nebylo možné dovážet. A tak vznikaly všelijaké náhražky a využívalo se vše, co se dříve vyhazovalo. Potravinové lístky se tiskly stejně pečlivě a za stejně přísného dozoru jako bankovky. Však taky byly důležitější než samotné peníze a válku přežily o plných osm let. Definitivně byly zrušeny až při měnové reformě r. 1953.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|