Příběh Egypta: Zrození impéria – 15:07 (23.4.19)


Civilizace, sjednocená pod vládou faraonů. Německé dokudrama. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Egypťané budovali okázalé metropole, stavěli trvalé památníky své moci, podíleli se na rozvoji matematiky a techniky, a jejich odkaz přetrval až do současnosti. Jak mohla z původních prostých zemědělských osad vzniknout tak obrovská říše? Archeologům se podařilo objevit důkaz z období nulté dynastie, tedy ze samotných počátků Egypta.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|