Martin Luther – 15:15 (28.5.19)


Americký dokument, realizovaný k 500. výročí založení reformace. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Uběhlo 500 let od chvíle, kdy reformátor Martin Luther (1483-1546) údajně přibil na dveře zámeckého kostela ve Wittembergu svých 95 tezí. Tato událost změnila svět. A také významné jubileum, které se v roce 2017 patřičně slavilo nejen v Lutherově Wittembergu a Eislebenu. Martin Luther, mnich, profesor a reformátor. |Luther neusiloval o založení nové církve, ale o reformu stávající církve na základě těchto principů:|Sola scriptura: Autorita Písma je vyšší než autorita církve.|Sola fide: Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv dobré skutky.|Sola gratia: Boží milost je dar, není možné si ji nijak zasloužit nebo koupit.|O sto let starší kritickou pozici Husovu Luther zpočátku neznal. Teprve po výtce svých protivníků, že se hlásí k Husovu kacířství, se s dílem Husovým seznámil a otevřeně se pak přihlásil k tomu, že s Janem Husem sympatizuje.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|