Náš venkov: Napravení pohani – 13:16 (12.6.19)


Na vlastní kůži si trojice protagonistů vyzkouší život ve středověku. Režie Z. Skokan. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Zima, hlad a práce na čerstvém vzduchu. Tři různorodí mladí lidé si vyzkoušejí, jak těžký byl život na vesnici v polovině 9. století - a jak zábavné je prožívat to znovu. Obyvatelé Velké Moravy uctívali pohanská božstva, oheň, přírodu. Pak přišli soluňští bratři a položili základy naší kultury. Jak se tento přerod odehrál a co to znamenalo pro běžné obyvatele tehdejšího venkova, přiblíží archeolog, který také vysvětlí, jak těžká je interpretace kusých archeologických nálezů z doby, kdy kroniky psali vítězové, ale ne obyčejní lidé z venkova.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|