Neznámá Země: Očima astronautů – 19:21 (26.6.19)


V druhé polovině minulého století se skuteční dobrodruhové přesunuli do nekonečných dálek mimo bezpečnou náruč naší atmosféry (2003). Připravil P. Horký. Žánr: sociální / duchovní vědy;Už od dávných dob byli lidé fascinováni oblohou i vesmírnými tělesy. Ale až ve druhé polovině 20. století se věda a technika dostaly tak daleko, že mohly začít přípravy k cestám mimo naši planetu. A Jurij Gagarin, když jako první člověk uviděl Zemi z orbitu, řekl užasle: "Jak ona je maličká!..." Před člověkem se rozprostřel nedozírný kosmos lákající k novým dobrodružstvím.|Dobývání vesmíru se od samého počátku bohužel stalo otázkou prestiže dvou největších velmocí a jejich protichůdných ideologií. I když vesmírné závody astronauti z obou stran od počátku viděli (ovšemže pouze soukromě) poněkud jinak, trvalo další dlouhá léta, než jim jejich vlády umožnily vzájemně spolupracovat.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|