Televizní klub neslyšících – Pořad pro neslyšící a jejich přátele. – 16:26 (26.6.19)


Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Znakový jazyk|Česká televize je jediná, která podporuje v největší míře titulkování pro osoby se sluchovým postižením a tlumočení pořadů do znakového jazyka. Také již dlouhá léta vysílá pořady TKN a Zprávy v českém znakovém jazyce, které jsou přímo pro sluchově postižené určeny a ti je sami moderují. Velmi zlomovými byly projekty, kde do tlumočnických okének nebo přímo do rolí postav obsadili neslyšící. Zmíníme pohádky ve znakovém jazyce a také připomeneme pořad Hopsasa, který získal od slyšící i neslyšící veřejnosti výbornou zpětnou vazbu. Ve třetí části budeme přítomni na natáčení posledního realizovaného projektu Dr. Žako v brněnském studiu České televize.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|