Pstruh a živočichové pstruhového pásma – 18:55 (28.6.19)


Sladkovodní ryba obývající čisté vody našich horních a středních toků (2000). Připravil J. Pálka. Žánr: vzdělávací pořad pro děti;Pstruh náleží mezi ryby čeledi lososovitých a je přirozeným obyvatelem našich řek, i když jeho výskyt není vzhledem ke kolísající čistotě vody již tak samozřejmý jako kdysi. I slabé znečištění může narušit křehký ekosystém drobných rostlin a živočichů, jejichž přítomnost ve vodním toku je pro pstruha životně důležitá. Přesto pstruží populace na našem území neklesá, za což vděčíme umělým výtěrům prováděným zkušenými rybáři.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|