Turecká čítanka: Mezi řádky půlměsíc – 23:40 (25.7.19)


Oya Baydar - portrét současné turecké prozaičky, esejistky a žijící klasičky turecké literatury. Režie I. Bystřičan. Žánr: literarura; HDTV|Oya Baydar. Prozaička, esejistka, žijící klasička turecké literatury, narozena 1940. Vystudovala sociologii na Istanbulské univerzitě a nastoupila akademickou dráhu. V šedesátých letech se zapojila do levicového hnutí a stala se výraznou postavou Turecké dělnické strany. Za svou politickou angažovanost byla zatčena a propuštěna z univerzity. Po převratu v roce 1980 byla nucena Turecko opustit a dvanáct let žila převážně v Německu. Svůj první román, Bohem zapomenuté děti, napsala již v sedmnácti letech. Se zážitky ze života v exilu a pádem socialismu se vyrovnala v povídkové sbírce Sbohem, Aljošo.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|