Zpráva o muži, který nechtěl válku, 1. světová válka – 105 let – 09:32 (28.7.19)


Před 105 lety vypukla první světová válka. Jak to bylo s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d'Este, jehož smrt celosvětový konflikt rozpoutala? (1994). Režie Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; V. Sklenář.|4:3|K dnešnímu výročí začátku první světové války si připomeneme dokumentárním snímkem osobnost arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, jenž netušil, jak moc se zapíše svým jménem do světové historie. Příběh jeho života vypráví o následníkovi císaře, který se trůnu nedočkal, a o jeho rozporuplné osobnosti. V mnohém své současníky i pozdější hodnotitele iritoval, na druhé straně však vzbuzoval i obdiv. Vytvořila se o něm představa (a tento obraz byl záměrně jeho nepřáteli i mnohými historiky dokreslován), že jeho cílem bylo rozpoutání války, zvláště proti Srbsku a Rusku. Opak však byl pravdou. Jeho cílem totiž bylo Velké Rakousko, etnicky federalizované pod vládou Habsburské dynastie. Jeho smrt rukou atentátníka v Sarajevu však paradoxně způsobila rozpad staleté monarchie a nezávislost států v jejím podrůčí.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|