Africká savana – 09:25 (29.7.19)


Stala se kolébkou mnoha živočišných druhů a jedním z nich byl i člověk. Ten se postupně proměnil na nejvýznamnějšího ekologického činitele. Změnil krajinu i svoje zvyky. V honbě za ziskem ničí biotopy, kácí lesy Žánr: příroda, zvířata, životní prostředí; a nelegálně zabíjí zvířata pro trofeje a rohy. Připravil J. Bálek.|HDTV|Špičatý hrot mohutné hory Mount Kenya vystupuje nad jedním z nejbohatších ekosystémů současnosti. Ekosystémem, který se stal i kolébkou lidstva. Nikde jinde není k vidění tolik velkých savců, jako právě tady. Pojďme se projít po africké savaně. Na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy najdeme travnatá společenství. V době ledové se rozsáhlé stepi nalézaly i na území naší republiky. Významným udržovatelem tohoto ekosystému byli mamuti. Před deseti tisíci lety je však vyhubila změna klimatu - podnebí se stalo vlhčím a vysoká sněhová pokrývka v zimě způsobila jejich hladovění a zánik. Současníkem mamuta je dnes jiný stepní chobotnatec - slon africký. Jeho domovem je africká savana - tropické travnaté společenství rozkládající se po obou stranách rovníku a sahající až do subtropických pásem. Tráva pokrývá téměř polovinu Afriky, to je více než 13 milionů km2.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|