L. v. Beethoven – Fidelio, Je nám ctí… – 20:20 (9.11.19)


Mistrovské hudebně-dramatické dílo génia světové hudby. V hlavních rolích na Salcburském festivalu účinkují v režii Clause Gutha J. Kaufmann a A. Pieczonka. Vídeňské filharmoniky řídí Žánr: muzikál / opera; Franz Welser-Möst (V původním znění s titulky).|HDTV|Génius světové hudby Ludwig van Beethoven (1770-1827) si podle dochované korespondence a pramenného materiálu nejvíce cenil své jediné opery Fidelio. Tak jako císař Napoleon I. pronikl vítězně se svými vojsky na počátku 19. století do středoevropského prostoru, tak i tato původně tříaktová opera přišla do Vídně z Francie, protože její literární základ tvoří německá verze Bouillyho libreta ke Gaveauxově zpěvohře Leonora aneb láska manželská z roku 1798. Není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dnů před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se 20. listopadu 1805 v divadle Na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích devíti letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio.|Děj Sonnleithnerova libreta se odehrává ve vězení nedaleko Sevilly. Španělský šlechtic Florestan (J. Kaufmann) byl uvězněn do žaláře, kam se za ním vypravila jeho oddaná manželka Leonora (A. Pieczonka) v přestrojení za mladíka Fidelia, odhodlaná jej osvobodit za každou cenu. Vše zkomplikuje zlotřilý guvernér Pizzaro, který chce Florestana zavraždit, ale i žalářníkova dcera Marcelina, jež má oči jen pro spanilého "chlapce“. Trochu nám to připomíná děj našeho Dalibora, ale drama záměn ženy za muže jde napříč dějinami celé opery a divadla vůbec. Vždyť jeho počátky můžeme hledat u Shakespeara, možná i dříve. K opeře existují čtyři předehry, z nichž nejznámější je Leonora 3, která se často samostatně uvádí na koncertním pódiu, nebo podle zavedené divadelní praxe se vkládá před poslední obraz této zpěvohry.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|