Jiří z Poděbrad – 15:15 (1.7.20)


Dokumentární portrét husitského panovníka, který v mnohém předběhl svou dobu. Jiříkova politika založená na toleranci a diplomacii musela v tehdejší Evropě pod žezlem papežů tvrdě narazit, stejně jako plán Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; vytvořit středověké "společenství národů" (2009). Připravili I. Frič a P. Čornej.|16:9|Sám, jakoby ztracen uprostřed bitevní vřavy, hledí udivenýma očima na krveprolití kolem sebe. Právě u Lipan, v nedělním odpoledni 30. května 1434, vstoupil poprvé na scénu velkých dějin dědic rozsáhlých statků v Čechách i na Moravě, který nedávno dovršil čtrnáct let. Podle soudobých představ vhodný věk pro první bitvu. |Jiřího Poděbradského poznamenala lipanská zkušenost na celý život. Vojenskému řešení politických i náboženských sporů se snažil vyhýbat a raději volil diplomatické prostředky. Rozhodnost mu ale nechyběla. V případě nutnosti neváhal zdvihnout meč. |České království se už poněkolikáté ocitlo na prahu panovnické krize. Roku 1458 se českým králem stal právě Jiří z Poděbrad a brzy si vydobyl respekt. Od začátku své vlády se musel vyrovnávat s obtížným mezinárodně politickým postavením - výraznou většinou učené Evropy i domácími odpůrci byl považován za husitského kacíře a povýšence nízkého původu, který se zmocnil panovnického trůnu neprávem. Jeho převratné a v mnohém svou dobu předbíhající myšlenky nakonec nenašly pochopení a místo evropského sjednocení vedly k dlouholetému konfliktu. |Pořad věnovaný jedné z největších postav našich dějin není jen opakováním známých událostí a dat. Zamýšlí se nad významem, jaký měl český panovník v evropském kontextu, a uvádí na pravou míru řadu interpretací historie.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|