ArtZóna – 20:20 (11.6.19)


Host: Eva Eisler - Týden: Stanislav Kolíbal na bienále v Benátkách, Martina Vídenová: Requiem za portugalské lesy, taneční představení Eymen - úhel pohledu - Fenomén: základní umělecké školství v ČR. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Eva Eisler je přední osobností naší umělecké scény - designérka, architektka, návrhářka netradičně pojatých šperků, kurátorka a v neposlední řadě pedagožka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Společně se svým asistentem z ateliéru K. O. V. Peterem Demkem právě vystavuje v Jurkovičově Vile v Brně. Uvítáme ji jako hosta ArtZóny.||Třiadevadesátiletý sochař a výtvarník Stanislav Kolíbal zastupuje Českou republiku na bienále výtvarného umění v Benátkách. Mezinárodní komise jej vybrala ze třiadvaceti přihlášených uchazečů, mezi nimiž byli třeba tvůrci jako Jan Švankmajer nebo Krištof Kintera. Na prestižní světové přehlídce představuje Kolíbal své práce od 60. let po současnost a některé realizace vznikly přímo pro tamní prostory. ||Muzikoložka a skladatelka Martina Vídenová v Praze představila nahrávku Rekviem za portugalské lesy, které lehly popelem při tamních silných požárech. Její hudební aktivismus má informovat o přírodní katastrofě a následcích, o kterých se, podle ní, příliš nemluví. Své minimalistické requiem nazvala Home Is the Place Where Fire Burns. Libreto napsal David Zábranský.||Eymen - úhel pohledu, to je premiéra koprodukční inscenace, kterou uvádí letošní ročník festivalu Tanec Praha. To vše tentokrát nabídneme v rubrice Týden. ||Český systém základních uměleckých škol, dříve nazývaných jako lidové školy umění, je vzhledem ke svému rozsahu a tradici údajně světovým unikátem. Činnost českých "zušek“ na přelomu května a června propagoval celostátní happening ZUŠ Open, který se již potřetí konal na mnoha místech České republiky pod uměleckou záštitou světové operní pěvkyně českého původu Magdaleny Kožené. Do jaké míry je české základní umělecké skutečně ojedinělé, zda a jaké poslání plní, jde s dobou nebo je naopak už metodicky překonané? O tom budeme hovořit ve Fenoménu ArtZóny.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|