Cesty víry: Malované kláštery – 12:55 (14.7.19)

Janusz Klimsza a Cristian Popescu jako průvodci po rumunských pravoslavných klášterech zapsaných na seznamu kulturního dědictví UNESCO (2017). Připravili J. Slomiany a J. Klimsza. Žánr: náboženství; HDTV|Zvukový popis|Kláštery Putna, Arbore, Probota, Pătrăuţi, Humor, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa jsou díky unikátní vnější výzdobě zařazeny na seznam Unesco. Vznikaly v 15. a 16. století, často sloužily i jako pevnosti, kde se ukrývalo obyvatelstvo vesnic před tureckými nájezdy. Víra se tak v Rumunsku stala spíše součástí národní identity a kulturní tradice, byť nejrůznější prameny uvádějí, že mezi Rumuny nalezneme více věřících než třeba mezi Poláky. Uvádí se, že až osmdesát procent Rumunů je věřících. A právě Bukovina, kde se malované monastýry nacházejí, je oblastí se silným náboženským cítěním. Bukovinské kláštery, které jsou zasazeny do jedinečné harmonické přírodní scenérie karpatských lesů, byly ve většině případů zakládány jako rodinná pohřebiště moldovanských knížat a vysoko postavených šlechticů. Svébytná výzdoba monastýrů provázející životem světců bývá někdy označována jako biblia pauperum - bible pro chudé. Pro negramotné věřící dal kláštery vystavět moldavský biskup Grigorie Rosca. Všechny jsou byzantského původu, zároveň však odrážejí také vlivy místního lidového umění a mytologie. Protože nebyly nikdy restaurovány, jsou zachovány v téměř původním stavu. A tajemství pigmentů jejich barev a složení omítek jsou dodnes předmětem bádání.
Více o pořadu na Kritiky.cz