Dějiny světa – 4.díl z 8 – Ke světlu – 22:25 (12.6.19)

Doba předávání vědomostí. Dokumentární cyklus BBC. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;2 jazykové verze|Byla to doba, kdy pohané drancovali Evropu. Kočovné kmeny dobývaly Asii a islám se střetl s křesťanstvím. Východ se setkal se Západem a Sever s Jihem; síť obchodních cest a vědomostí začala spojovat kultury po staletí rozdělované nedůvěrou, nevědomostí a válkami. Příkrov tmy se zvedl a světlo poznání rozzářilo svět. Byla to doba dobývání a předávání vědomostí.
Více o pořadu na Kritiky.cz