Generál Patton: Rozdrcení Třetí říše – 15:56 (23.4.19)


7. března 1945 se První armáda zmocnila mostu u Remagenu. Ale Spojenci potřebovali Rýn překročit na více místech. Po dvou týdnech bojů se však Pattonově Třetí armádě zatím nedařilo Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; získat ani jediný neporušený most. Americká dokumentární rekonstrukce.|HDTV|Třetí armáda se během bitvy v Ardenách přesunula k severu, a nyní se chystala pokračovat směrem na východ. 1. února 1945 Spojenci opět zahájili postup směrem na Německo. Na západě se americká, britská a kanadská vojska probíjela směrem k Rýnu. Na jihu, v Itálii, byl na ústupu dávný Pattonův protivník, polní maršál Albert Kesselring. Na východě se Rudá armáda probojovala do Polska a zatlačila Němce zpátky do Říše. Vláda Osy se definitivně hroutila. Zatímco se Němci snažili hájit své území a do armády povolávali už i úplné děti, do Evropy proudily další tisíce čerstvých amerických vojáků. Spojenci byli nyní na Západě rozloženi na frontě dlouhé téměř 1000 kilometrů. 21. skupina armád pokrývala oblast od Severního moře po Kolín nad Rýnem. 12. skupina armád včetně Pattonovy Třetí armády směřovala ke 160 kilometrů dlouhému úseku Rýna a nutila Hitlerovy síly ustoupit za řeku. Závod o Rýn byl vlastně poslední velkou ambicí pro všechny armády, které se draly na východ. I Patton si uvědomil, jak je důležité řeku rychle překročit a vpadnout na území nepřítele. K tomu potřeboval obsadit funkční mosty nebo v případě nutnosti použít k překročení řeky útočné čluny. Každý most, který nebyl zničen, měl klíčovou důležitost. Mohl ušetřit spoustu času i životů. V březnu 1945 se První armádě podařilo ukořistit most u Remagenu, Američanům tak padl do rukou první velký přechod přes Rýn. Pro své záměry ovšem Spojenci potřebovali překonat řeku i na dalších místech, aby do Německa pronikli s dostatečným počtem sil. Nelichotivým faktem byla skutečnost, že ještě po čtrnácti dnech bojů se Třetí armáda nezmocnila jediného neporušeného mostu přes řeku.
Více o pořadu na Kritiky.cz