Jednou nohou v absolutnu, Druhou nohou na hraně – 16:22 (12.7.19)

Mohou být objevy z oblasti přírodních nebo technických věd podřízeny etickým kritériím? Dokument z cyklu ČT a ČVUT o pozoruhodných vědeckých objevech (2015). Režie M. Řezníček. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Osmidílný cyklus dokumentů ČT a ČVUT mapuje současné objevy a experimenty ve špičkových laboratořích u nás i v zahraničí. Tématem dokumentu Martina Řezníčka je odpovědnost vědce a etické hranice vědeckého bádání jak v oblasti přírodních věd, tak na poli technických inovací. Na příkladu rozvinutého vojenského výzkumu na FEL ČVUT v Praze ve spolupráci s US Air Forces (navigační systémy pro drony, detekce min apod.) zkoumá film možnosti a povahu spolupráce akademické sféry s tou armádní, jejímž primárním směřováním rozhodně nebývá rozvoj společnosti nebo dokonce její blaho.
Více o pořadu na Kritiky.cz