Nedej se plus, Pesticidy…společně si to vypijeme – 02:08 (1.6.19)


Každoročně se u nás spotřebuje čtyři a půl milionu litrů pesticidů. Tyto přípravky na ochranu rostlin a na hubení plevelů zůstávají v půdě a dlouhodobě jejich metabolity Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; kontaminují povrchové i podzemní vody. Situace je alarmující a systémově ji nikdo neřeší.|16:9|Po stopách pesticidů jsme se vydali k naší nejvýznamnější nádrži na pitnou vodu, na Švihov na Želivce. Byla vybudována v 70. letech minulého století jako jeden z hlavních zdrojů pitné vody pro Prahu a Středočeský kraj. Do 38 kilometrů dlouhé nádrže přitéká voda z velkého území Českomoravské vysočiny a jde o zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Zatímco se původně v povodí Želivky pěstovalo více druhů plodin a bylo zde i mnoho pastvin, dnes se tady ve velkém pěstují energetické plodiny, řepka a kukuřice. V roce 2017 Povodí Vltavy v souladu s novou legislativou ochrany vodních zdrojů navrhlo omezení v bývalém třetím pásmu ochrany, kde doposud zemědělci mohli pěstovat vše a neměli limity v používání pesticidů. Toto území zasahuje celé povodí Želivky, až k Pacovu a k Pelhřimovu. Návrh Povodí Vltavy na omezení některých pesticidů a zatravnění svažitých pozemků zatím nebyl přijat a stále se projednává.
Více o pořadu na Kritiky.cz
|