Objevování pravdy II: Teotihuacán – město bohů – 12:30 (27.6.19)

Záhadné starověké město v Mexiku postavila vyspělá civilizace. Obrovská metropole vzkvétala několik století, aby se pak za záhadných okolností zhroutila. Americký dokument. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Město Teotihuacán vybudoval v pradávných dobách národ starší než Aztékové či Mayové. Tato civilizace vděčila za svůj úspěch umění zpracovat obsidián a vyrábět z něj přesné nástroje. Město je ale obestřeno řadou záhad a nečekaných zjištění. Vládnoucí třída žila v přepychu, stavěla pro své poddané státní byty a vynalezla propagandu. Na vlastní oči uvidíme, jak vypadal starověký billboard. Budeme obdivovat neuvěřitelné pyramidy vybudované k poctě boha Slunce. Proč ale tato civilizace organizovala armádu, jejíž vojáky rituálně obětovala? A pokusíme se zodpovědět otázku, za jakých okolností bylo město zničeno a proč ho jeho obyvatelé opustili.
Více o pořadu na Kritiky.cz