Pavel Josef Šafařík – 05:07 (26.1.19)


Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík. Žánr: sociální / duchovní vědy;Po studiích a několikaletých pobytech v cizích zemích přesídlil P. J. Šafařík v r. 1833 natrvalo do Prahy. Od počátku své vědecké činnosti se dal cele do služeb slavistiky. Jeho největším dílem jsou "Slovanské starožitnosti", které vyšly v letech 1836 a 1837. Popisovaly značně idealisticky nejstarší dějiny Slovanů a Šafařík v nich vyzdvihoval jejich starobylost i význam pro vytváření evropských dějin. Dokazoval, že Slované byli prapůvodními obyvateli Evropy, vynikali mírumilovností na rozdíl od válkychtivých Germánů. Jeho tvrzení bylo tehdy přijato s nadšením. Dílo bylo přeloženo do řady jazyků a přineslo Šafaříkovi evropský ohlas a řadu ocenění.
|