Poslední dny Anny Boleynové – 12:40 (12.9.19)


Příběh první popravené anglické královny. Dokudrama BBC. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|2 jazykové verze|I po pěti stech letech vyvolávají okolnosti jejího konce plamenné diskuse. Odpoledne 2. května přijela do paláce v Greenwichi nedaleko Londýna jednotka královské gardy, doprovázená členy Tajné rady Jindřicha VIII. Přivezli s sebou neobvyklý dokument, příkaz k zatčení královny Anglie. Obvinění proti Anně nemohla být vážnější. Vinili ji z cizoložství, incestu a z přípravy královy smrti. Společně s ní bylo obviněno i pět mužů, včetně několika blízkých přátel. A dokonce i Annin vlastní bratr. Všechny uvrhli do londýnského Toweru. Důvody Anniny zkázy zůstávají dodnes předmětem vášnivých debat nejen historiků.
Více o pořadu na Kritiky.cz