Sklo anebo střepy – 02:10 (29.1.19)


Proč vyhasínají sklářské pece a slavná tradice zaniká? (2009). Připravili M. Hýža a L. Klega. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;
|