Sny kominíka Sazivce, Pohádka pro pamětníky… Vladimír Neff – 110 let – 07:43 (8.6.19)


Pohádka o kominíkovi, který zjistil, že snít se může, ale pracovat se musí (1985). Hrají: M. Kopecký, J. Čapka, B. Čvančara, N. Letenská a další. Scénář Žánr: pořad pro Děti / mládež; podle V. Neffa, od jehož narození uplyne 110 let, napsal B. Jansa. Kamera J. Plesník. Režie H. Teislerová.|4:3|Zvukový popis|Dnešní další pohádka pro pamětníky vypráví příběh o starém kouzelníkovi (M. Kopecký), který začíná ztrácet paměť, a chce proto zanechat kouzelnického řemesla. V tu chvíli k němu přichází kominík Sazivec (J. Čapka) a stěžuje si, že musí celý den lézt po střechách, vymetat komíny a ještě se mu o tom v noci zdá. Chtěl by být pánem a nemuset pracovat. Kouzelník tedy začaruje jeho sny tak, aby se mu zdál přesný opak toho, co zažívá ve dne. Sazivci se nyní zdá o tom, že je bohatý. Skutečně zanedlouho zdědí po svém strýci velké jmění a stane se z něj boháč. V noci se mu ovšem začne naopak zdát o kominické práci. Je nespokojen a přinutí kouzelníka, aby se mu zdálo totéž, co dělá ve dne. Uplyne rok a Sazivec už nemá žádné peníze. Pospíchá proto za kouzelníkem, ale ten je už po smrti. Kouzelníkův pomocník Smetáček (B. Čvančara) kominíkovi poradí, aby zanechal lenosti a začal znovu pracovat. Pohádku uvádíme jako vzpomínku na spisovatele, překladatele a scenáristu Vladimíra Neffa, od jehož narození uplyne v těchto dnech 110 let.
Více o pořadu na Kritiky.cz