Svahy bez pravidel – 02:11 (31.1.19)


Proč tak často porušujeme předpisy a nerespektujeme dobré rady? (2009). Připravili M. Hýža a J. Procházka. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;