Vrahem z povolání – utrpení soudce Karla Vaše, Den památky obětí komunistického režimu – 15:15 (27.6.19)


Soudce a prokurátor, odpovědný za smrt nespočtu lidí, zemřel nepotrestán. Do konce života tváří v tvář faktům tvrdil, že má čisté ruce i Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; svědomí, a že vždy stál na straně humánního pokroku. Dokument P. Palečka.|HDTV|Na filmu pracoval Pavel Paleček se spolupracovníky pět let. Usilovně pátral v archivech, dokonce se mu podařilo získat dokumenty o Vašovi z ruských zdrojů, zpovídal vězně, kterým Vaš ublížil (mnozí mezitím zemřeli), pracovníky české justice a také známého historika studené války Marka Kramera z Harvardovy univerzity. Vaš, který zemřel v roce 2012 ve věku 96 let, byl zaníceným komunistou, přesněji fanatickým stalinistou. Třebaže za války nechal střílet československé vojáky, kteří už nemohli bojovat, jeho pochopové zavraždili roku 1945 v Postoloprtech na tisíc nevinných německých civilistů. Poté jako prokurátor a soudce odsoudil stovky nevinných na dlouhé roky do vězení, generála Heliodora Píku a dalších asi dvacet lidí dokonce k trestu smrti, a nikdy neuznal, že by dělal něco špatného. Patřil mezi hlavní likvidátory elity československé armády - statečné vojáky, kteří bojovali na západní i východní frontě. Vždy se prý řídil platnými zákony. Nikoliv - řídil se rozkazy z Moskvy. V padesátých letech ho na čas soudruzi zavřeli, nejspíš spadal do honu na Židy ve vysokých funkcích, ale po propuštění na svobodu pokračoval v kariéře jako historik dělnického hnutí. Česká justice nenašla způsob, jak vyslovit nad jeho činy pravomocný verdikt. Ano, Městský soud v Praze ho odsoudil, ale soud odvolací ho viny zprostil. Důvod byl jednoduchý: odvolání řídil bývalý komunistický vojenský prokurátor, který si tímto verdiktem hojil svou vlastní vinu. Vaš se staví do role oběti - vrcholem jeho nestoudnosti je tvrzení, že měl nárok na to, aby byl po listopadu 1989 povýšen do hodnosti generála. Autoři se rozhodli ilustrovat Vašovu činnost drobnými dotáčkami s herci. Úlohy moderátora se s úspěchem zhostil výtvarník David Černý - jeho netradiční vystupování otevírá filmu cestu zvláště k mladým divákům.
Více o pořadu na Kritiky.cz