Vzkaz Jiřího Grygara – 14:12 (11.9.19)


Známý popularizátor vědy hovoří o roli vědců ve společnosti, o zodpovědnosti a o ceně omylů. Připravili: R. Vávra, J. F. Potužník a A. Majstorovičová. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty;Cyklus výpovědí osobností k tématům, která formují českou společnost. Jiří Grygar (1936), jehož proslavilo především populárně-vědecké pásmo Okna vesmíru dokořán, hovoří z pozice předsedy České učené společnosti o tom, jak Češi vnímají vědu a vědce a naopak, co jim může věda a vědci nabídnout. Váží mezi schopností člověka ovládat či dokonce ničit svět, v němž žije, a odpovědností za něj - a to nejen v ekologickém, ale i politickém a etickém slova smyslu. Zamýšlí se nad tím, kdo je dnes myšlenkovou a etickou autoritou. Jiří Grygar říká: "na jedné straně můžeme sahat po hvězdách a na druhé se můžeme sami zničit a mezi tím - někdy nemotorně, ale zatím přece jenom - balancujeme". Režie: R.Vávra, scénář: J. F. Potužník, dramaturgyně: A. Majstorovičová
Více o pořadu na Kritiky.cz